Lavenergi erhvervsejendom

Solceller på Klimahuse
05-04-2022
Solceller
Nye tage

På Lene Haus Vej i Ikast er der opført en 2300 kvadratmeter erhvervsejendom som lavenergibygning. En fremtidssikret kontor- og lagerejendom, der på flere måder understreger, hvordan byggesektoren kan bidrage til den grønne omstilling. Blandt andet ved at tænke opladning af medarbejderes og besøgendes elbiler ind i byggeriet.

Det er Ikast-virksomheden iHouse Group A/S, der står bag opførelsen af den nye udlejningsejendom, som fra 1. januar 2022 vil huse fire virksomheder i de 1900 kvadratmeter kontorareal og 1600 kvadratmeter lager.

iHouse Group udlejer hovedsageligt enfamiliehuse, og ligesom det også er tilfældet med den nye kontorejendom på Lene Haus Vej, opføres virksomhedens forskellige udlejningsejendomme af søsterselskabet Klimahuse A/S. Kendetegnende for byggerierne er, at Klimahuse – som firmanavnet antyder – primært opererer inden for det hastigt voksende marked for bæredygtige lavenergihuse. I stedet for at koble husene på den offentlige varmeforsyning, installeres der decentrale varmepumper, ligesom husene i videst muligt omfang gøres selvforsynende med elektricitet i form af solcelleanlæg på taget.

”Alle privatboliger, Klimahuse opfører for iHouse Group, leveres med et solcelleanlæg” siger Carsten Jeppesen, der er indehaver og direktør i begge selskaber. Han fortæller videre, at installationen under normale forhold gør lejerne fuldkommen uafhængige af den offentlige elforsyning fra medio april til medio september, hvor solen leverer den nødvendige energi.
 

Fuld fokus på klimaet

De mange solcelleanlæg til enfamiliehusene er i en årrække blevet leveret af Phønix Tag Energi A/S. Derfor var det også helt naturligt for Carsten Jeppesen og Klimahuses bygningskonstruktør Anton Toshkov at kontakte de østjyske solcelleeksperter, da lavenergiejendommen på Lene Haus Vej skulle opføres.

”Vi vidste allerede i projekteringsfasen, at vi ville gå all in på bæredygtigheden med det her kontorbyggeri,” siger Carsten Jeppesen. ”Det ligger ganske enkelt i virksomhedens dna at tænke på den måde, så da vi nåede til solcelleanlægget på taget, besluttede vi at få monteret et anlæg med den størst mulige strømproduktion og dermed udnytte det fulde tagareal.”

På baggrund af tekniske beregninger fra Phønix Tag Energi landede man på et anlæg med 592 solcellepaneler fra verdens førende producent, LONGi Solar. Panelerne er af half-cut-typen, hvilket ifølge projektsælger Anders Backlund Rasmussen bidrager til anlæggets ekstraordinært høje ydelse pr. kvadratmeter.
 

Solcelleanlæg på Klimahuse
Solcelleanlæg på klimahuse
Solcelleanlæg på klimahuse
Solcelleanlæg på Klimahuse
Solcelleanlæg på Klimahuse

Nul huller!

Et andet karakteristika ved det store solcelleanlæg i Ikast er det patenterede montagesystem PWP. Her monteres panelerne helt parallelt med tagoverfladen frem for med den vinkling, som kendetegner anlæg fra andre leverandører.

”Ud over at være usynligt fra jorden giver den parallelle montage en række økonomiske fordele,” forklarer Anders Backlund Rasmussen. ”For det første kan vi montere flere paneler på et givent tagareal, hvilket skyldes, at de parallelle paneler, modsat skråtstillede paneler, ikke kaster skygger på hinanden.” Han tilføjer, at det i sagens natur ikke vil give mening at placere et solcellepanel helt eller delvist i skyggen af et andet, og netop derfor er det så værdifuldt, at man med den parallelle PWP-montage helt undgår skyggedannelse.

Ifølge Anders Backlund Rasmussen vil en typisk indvending gå på, at skråtstillede paneler til gengæld udnytter solens energi bedre i kraft af deres vinkel mod solen. ”Og det er for så vidt også korrekt,” siger han og uddyber: ”Alle beregninger viser bare, at tabet i energiproduktion ved at lægge panelet fladt ned på taget er så begrænset, at det mere end rigeligt udlignes af, at der til gengæld bliver plads til flere paneler. Hertil kommer, at skråtstillede paneler oftest vil være mere udsat for vindlast end paneler, der ligger helt parallelt med tagoverfladen,” tilføjer projektsælgeren fra Phønix Tag Energi.

Anders Backlund Rasmussen forklarer videre, at solcellepanelerne ved PWP-systemet monteres på aluminiumsskinner, der limes fast til tagoverfladen med en specialudviklet lim. Det har den afgørende fordel, at man undgår at gennembryde selve tagmembranen med skruer. Dermed eliminerer man risikoen for, at der med tiden vil trænge vand ind i tagkonstruktionen gennem solcellepanelernes montagebeslag.

”Og skal jeg så fremhæve en tredje gevinst ved PWP-montagen, er det, at vægten på det samlede anlæg er væsentligt mindre end ved et konventionelt solcelleanlæg. Dermed udsættes taget for mindre last, hvilket i al sin enkelhed kan oversættes til en bedre business case i byggeriets samlede levetid,” siger Anders Backlund Rasmussen, der stadig oftere oplever, hvordan det patenterede montagesystem bliver den afgørende faktor, når en bygherre eller entreprenør vælger et solcelleanlæg fra Phønix Tag Energi.
 

En infrastrukturel forpligtelse


Den forventede årlige strømproduktion fra de 592 paneler på taget er på ca. 220 MW. Det svarer til det gennemsnitlige årsforbrug for 42 private husstande. Specielt i den solrige periode fra april til august vil anlæggets produktion da også langt overgå det samlede elforbrug hos de fire virksomheder i bygningen. Det har direktøren for iHouse Group og Klimahuse imidlertid en særdeles bæredygtig forklaring på.

”Ingen kan være i tvivl om, at vi over de kommende år vil opleve en kraftig vækst i antallet af elbiler,” siger Carsten Jeppesen og fortsætter: ”Som bygherre mener jeg derfor, at vi har en forpligtelse til at tænke langsigtet og bidrage til den nødvendige infrastruktur. I praksis har vi med den nye kontorejendom gjort det ved at indtænke et stort antal ladestandere i projektet og ved samtidig at sørge for, at de mange elbiler, der i fremtiden skal oplades på ejendommens parkeringsplads, kan gøre det med god samvittighed i form af solenergi fra vores eget anlæg på taget.”
 

Solcelleanlæg på Klimahuse
Solcelleanlæg på Klimahuse