Vedligeholdelse af solcelleanlæg

Solcelleanlæg skal vedligeholdes

Vedligeholdelse betaler sig

I henhold til drift- og vedligeholdelses-vejledningen bør solcelleanlægget tilses og rengøres minimum én gang årligt, dette er med til at sikre anlæggets fortsatte produktion. Vedligeholdelsen skal ligeledes foretages som forebyggelse af eventuelle skader, der ellers vil blive opdaget for sent.

Sådan passer vi på jeres anlæg

Ønsker I ikke selv at foretage denne vedligeholdelse og tilsyn med solcelleanlægget, kan vi tilbyde jer en service- og vedligeholdelsesaftale, hvor vi en eller flere gange årligt udarbejder en skriftlig tilstandsvurdering inkl. eventuelle kommentarer. På denne måde har I dokumentation for, at I aktivt vedligeholder jeres solcelleanlæg. 

Med en service- og vedligeholdelsesaftale - Grundpakke har I ud over det årlige eftersyn, ligeledes mulighed for at tilvælge flere services, herunder rengøring af solcellepanelerne.

Vores service- og vedligeholdelsesaftaler

Grundpakke:
•    Ét årligt eftersyn af hele anlægget, herunder diverse tests- og efterspænding, i henhold til forskrifterne.
•    Opdateringer af inverter(e) med nyeste software.
•    Servicerapport med billeddokumentation, og eventuelle bemærkninger til anlægget.
•    Mulighed for tilvalg af andre services herunder kvartals-, halvårs rengøringsaftale.

Download vores dokument for Drift og vedligehold af solcelleanlæg

Kontakt Phønix Tag Energi på telefon 88 440 450 for at høre nærmere om vores service- og vedligeholdelsesaftaler.