Solcelleanlæg til erhverv

Solceller til erhverv

Spar penge med solenergi

At tage springet fra konventionel energi til vedvarende energi kan være en klog beslutning for virksomheder, der ønsker at nedbringe udgifterne til driftsbudgettet. Her er solenergi den oplagte løsning, da solcelleanlæg både kan indtænkes i nyt erhvervsbyggeri eller installeres på taget af eksisterende bygninger.

5 eksempler hvor vi har leveret komplette solcelleanlæg (se alle referencer her):

Tagarealet på mange ældre erhvervsbygninger er ikke udnyttet optimalt, men ligger i stedet ubrugt hen. Det er ærgerligt, for et solcelleanlæg til erhverv kan spare en virksomhed for en del penge, både på kort og længere sigt. Ganske vist kan udgiften til selve anlægget virke som en stor post her og nu, men da levetiden på et solcelleanlæg er lang og tilbagebetalingsperioden forholdsvis kort, vil der ikke gå mange år, før investeringen vil have tjent sig selv ind. Herefter vil al den energi, som anlægget producerer være gratis.

Dertil kommer, at energipriserne de seneste mange år har været støt stigende grundet svingende produktionspriser, øget efterspørgsel, svindende reserver og politisk fastsatte afgifter – og der er ikke udsigt til, at det vil ændre sig foreløbig. Solceller til erhverv er derfor værd at overveje for virksomheder, industri og institutioner, der gerne vil ruste sig til fremtiden.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende dialog og finde den rette løsning til jeres behov.

Kontakt os

Grøn omstilling med solceller

Tagarealet er en enorm ressource, som hos mange virksomheder og institutioner ligger uudnyttet hen – og det er en skam, da der er store mængder vedvarende energi at hente i solceller. Solenergi er en ideel energiløsning til de fleste typer erhverv, som dermed bidrager til den grønne omstilling.

Solcelleanlæg har CSR-værdi

I Danmark har den grønne dagsorden også for længst gjort sit indtog, om end vi ofte taler mere om overordnede energimål på nationalt plan og mindre om, hvad den enkelte virksomhed rent faktisk kan gøre for at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Af samme årsag kan det betale sig at investere i solcelleanlæg til erhverv, da de ikke kun bidrager til den grønne omstilling, men også kan give virksomhedens CSR-værdi et boost. CSR står for Corporate Social Responsibility og er et populært begreb, som dækker over virksomheders ansvar over for samfundet, fællesskabet og miljøet. Gode initiativer fx som investering i vedvarende energi kan skabe positiv omtale, som kan trække nye kunder og samarbejdspartnere til.

Hos PHØNIX TAG Energi A/S projekterer, leverer og monterer vi komplette solcelleanlæg til erhverv. Kontakt os gerne hvis du vil høre mere om vores solcelleløsninger til virksomheder, industri og institutioner

Solcelleanlæg i Risskov Brynet
Solcelleanlæg på Godsbanen

Værd at vide om solceller – fremtidens energiform

Hvert år vinder solenergi større og større indpas på såvel det danske som det globale energimarked – og med god grund. Moderne solcelleanlæg har både lang levetid, kort tilbagebetalingstid og giver ubegrænset adgang til solens enorme energireserver.

Siden 2002 er den gennemsnitlige mængde af solenergi, som produceres på verdensplan steget med cirka 48 procent om året. Det gør solceller til én af de hurtigst voksende energiteknologier i dag – på trods af jævnlige spådomme fra etablerede eksperter om det modsatte. Noget tyder dermed kraftigt på, at solenergi ikke bare er kommet for at blive, men i høj grad også fremover vil bane vejen for en grønnere verden, hvor vedvarende energiformer på sigt kan erstatte konventionel strøm og fossile brændstoffer.

Fremstilling og opbygning af solceller

En solcelle er lavet af halvstoffet silicium, der er et grundstof, der blandt andet forekommer i Jordens jordskorpe, og som har mange anvendelsesmuligheder inden for industrien. For at lave en sammenligning, er en computerchip også lavet af silicium. Den elektriske strøm kan her kun gå én vej. Det betyder, at når der bliver tilført energi til materialets elektroner, kan de kun bevæge sig i én retning (modsat fx metal, hvor strømmen går begge veje).

Der ligger en stor og krævende forarbejdningsproces bag, når silicium skal omdannes til solceller, og det er den primære årsag til solcellernes pris. Et solcelleanlæg er mest af alt karakteriseret ved den ved modulære opbygning.

Solcellemodulerne består af et antal solceller, der sammensættes således, at modulet får den ønskede spænding og strømstyrke. Et typisk modul er fylder fra omkring 1,87 m2 til ca. 2,60 m2 og er oftest sort eller sort og hvid.

Kontakt os

solceller
Solcellemoduler ved P. Olesen
Solcelleanlæg ved P. Olesen

Hvorfor overveje et solcelleanlæg til erhverv?

Der er al mulig grund til, at både virksomheder og private kraftigt bør overveje at investere i solenergi som det næste, naturlige skridt i retningen mod en mere bæredygtig fremtid. Men hvad er et solcelleanlæg? Hvordan fungerer det? Hvad koster det? Og hvad bør man vide, inden man køber?

Hos PHØNIX TAG Energi A/S har vi stor erfaring med projektering, levering og montering af komplette solcelleanlæg til virksomheder og det offentlige. Vi har beskæftiget os med solceller siden 2008 og vores fagfolk har i årenes løb akkumuleret en stor mængde viden om solenergi – en viden, som vi meget gerne vil dele med andre. Hvis du er interesseret i at blive klogere på solceller eller gerne vil høre mere om nyeste teknologiske landvindinger på området, er du derfor mere end velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Hvordan fungerer et solenergianlæg?

Helt basalt kan et solenergianlæg udvinde energi fra solens livgivende lys. Det er ikke strålerne, men selve lyset, der aktiverer solcellerne. Derfor kan et solcelleanlæg sagtens producere elektricitet, når det er overskyet - dog i mindre omfang end når solen står højt på himlen.

Solcelleanlæg fungerer på den måde, at de omsætter strålingsenergi til elektricitet ved hjælp af dét, som kaldes for den fotoelektriske effekt. Et solcellepanel består primært af grundstoffet silicium, som omdanner solenergi til jævnstrøm, når lyset rammer panelets overflade.

Strømmen kan dog kun bevæge sig i én retning, fordi solcellerne fungerer som en halvleder. Et solcelleanlæg er imidlertid samtidig tilsluttet et elkabel, som er forbundet med en vekselretter – også kaldet en inverter. Vekselretteren omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til vekselstrøm, som derefter kan anvendes direkte i den pågældende ejendom eller privatbolig.

Et velfungerende, moderne solcelleanlæg kan omdanne cirka 20% af lysets energi til elektricitet. Der genereres selvsagt primært solenergi i dagtimerne, men det betyder ikke, at strømmen forsvinder om natten. Et solcelleanlæg er nemlig også forbundet til det offentlige elnet, som al overskydende strøm bliver sendt ud til – og herfra kan den altid hentes igen.

Hvordan etableres solceller?

Der skal tages højde for flere ting, inden der etableres solceller på en bygning. Først og fremmest skal det sikres, at taget eller facaden kan bære det nye solcelleanlæg, der skal monteres. Placeringen af solcellerne skal langt fra være tilfældig. Det er vigtigt at placere solcellerne der på bygningen, hvor solen har allermest adgang og ikke bliver skygget af hverken træer eller andre bygninger i nærheden. Æstetisk kan det være en udfordring at etablere solceller således, at de ikke ligner fremmedlegemer og forringer bygningens æstetiske udtryk – men alt dette, kan eksperter fra Phønix Tag Energi A/S hjælpe dig med.

Der skal tages hensyn til lokalplanen i området omkring bygningen, hvor der installeres solceller. Er bygningen evt. fredet, eller gælder der andre regler for, hvordan bygningen må/kan se ud?

Solceller yder teoretisk mest, med retning mod syd hvor en hældning på omkring 30-45 grader er optimal. Men i praksis bør panelerne følget tagets hældning, for at undgå ekstra vind- og snelaster. Panelerne kan med fordel placeres kant til kant, så de ikke kaster skygge på hinanden. Derved optimeres produktionen pr. m2 tag areal, og installationsomkostningerne til solcelleanlæg minimeres.

Solcelleanlæg på Nordfynsk Bank

Hvor lang levetid har et solcelleanlæg til erhverv?

Levetiden på solcelleanlæg afhænger af leverandør, effektivitet og kvalitet. Som tommelfingerregel kan man dog godt regne med 30-35 år, når det først er blevet installeret.

Dog er det sandsynligt, at inverteren skal skiftes ”allerede” efter 10-20 år, da den desværre ikke holder lige så længe som selve solcellepanelerne.

Dertil kommer, at besparelserne på elregningen vil kunne mærkes på det samme, hvis solcellerne er monteret korrekt og producerer den optimale mængde energi.

Derfor er tilbagebetalingsperioden forholdsvis kort – ofte vil anlægget have tjent sig selv ind på under 5 år.

Hvad koster et anlæg med solceller (for erhverv)?

Prisen på et anlæg varierer alt efter størrelse og leverandør. Det er imidlertid fornuftigt, hvis man ikke målrettet går efter den absolut billigste løsning på markedet, da pris og kvalitet på solceller hænger uløseligt sammen.

Levetiden på et billigt solcelleanlæg vil ofte være kortere, og anlægget kan derfor ende med at blive dyrere på sigt, hvis det skal skiftes ud for hurtigt. Typisk vil et dyrere anlæg også kræve mindre vedligeholdelse, men vi har dig selvfølgelig dækket ind med en god aftale på service og vedligeholdelse. 

Prisen på solceller afgøres dog først og fremmest af, hvor mange kilowatt-timer (kWh), det skal kunne levere – det vil sige anlæggets størrelse. Jo flere kWh, desto højere pris. Prisen på solceller bør betragtes som pris pr. produceret kWh. Prisen pr. produceret kWh vil blive billigere, jo større et anlæg der etableres.

Et lille solcelleanlæg koster nemt over 10,- kr. pr. produceret kWh, mens et stort anlæg kan komme i nærheden af det halve pr. produceret kWh (anlægspris / årlig forventede produktion kWh = kWh pris).

Hvad er solceller?

Helt simpelt er en solcelle en form for diode, der er skabt til at omdanne lys til elektricitet via det, der kaldes den fotoelektriske effekt. Solcellerne får tilført strøm igennem materialets elektroner, så snart solens stråler rammer solcellerne. Når flere solceller sættes sammen i plast, glas og en aluminiumsramme, kaldes det et solcellepanel.

Solceller har en lang levetid og kræver stort set ingen vedligeholdelse.

Solceller leverer vedvarende energi og er derfor en stor investering for vores fremtid. Derudover er de nemme at installere og integrere i bygninger, og selvom det på stående fod er en dyr investering, er det på længere sigt den bedste og billigste løsning.

Hvor meget energi kan udnyttes?

I Danmark skinner solen mere end 1.800 timer om året. Selvom det er mindre end i mange andre lande, så giver det stadig anledning til at udnytte solens energi til elektricitet. Når først solcellerne er anskaffet, er de billige i drift. Almindelige solceller sagde man tidligere at kunne omdanne cirka 9-15 % af sollysets energi, mens nyudviklede og bedre solceller, som vi tilbyder kan udnytte over 20% af solens energi.

Solcelleanlæg ved DSV
Solcelleanlæg på Tønder Rådhus
Solcelleanlæg ved P. Olesen

Fordele ved etablering af solcelleanlæg

Der er ingen tvivl om, at solceller og solcelleenergi er kommet for at blive. Fordelene er meget åbenlyse, og her kan du få et overblik over, hvorfor du bør investere i solceller:

 • Solcelleenergi er vedvarende energi som medvirker til at reducere den samlede CO2-udledning.
 • Vælger du en løsning og et anlæg, der passer til dit forbrug, kan solceller være en rigtig god investering, selvom det nu og her kan være en større investering. Vores løsninger har dog ofte en tilbagebetalingstid på under 5 år 
 • Solceller har en levetid på mere end 25 år, og de kræver minimum vedligeholdelse.
 • De fleste bygninger med solceller kan være nemmere at sælge. 
 • Energien fra solceller kan bruges til både elektricitet og varme.
 • Overskydende el kan videresælges.

Som du ser, er der rigtig mange gode grunde og fordele ved at investere i solceller. Vi anbefaler at du kontakter os for at få udarbejdet en beregning, der belyser, hvor stor en fordel det vil være for netop jeres erhverv.

Har du brug for detaljerede informationer på vores solceller, så download datablade på de solceller vi anvender.

Solceller til erhverv
Solceller til erhverv

Ulemper ved solcelleanlæg

Som udgangspunkt er der ikke de store faldgruber forbundet med at investere i et solcelleanlæg. Dog er der enkelte ting, som er fornuftige at tage med i overvejelserne, inden man indtænker solenergi i byggeplanerne, eller planlægger at føje et solcelleanlæg til et allerede eksisterende erhverv.

 • Det er ikke nødvendigvis alle bygninger, der 100% kan få dækket deres behov for varme og elektricitet med solceller. I Danmark er vi udfordrede af, at der simpelthen ikke er tilstrækkeligt med sollys om vinteren til, at et solcelleanlæg kan producere nok strøm til at dække egetforbruget hele året rundt.
 • Solcellerne er fx følsomme over for deres placering, og er der meget skygge på grunden, kan det være et problem.
 • Engangsomkostningerne ved installation af et solcelleanlæg er relativt høje.
 • Lange og mørke vintre kan have indflydelse på solcelleanlægget og den energi, der produceres. Dog findes der løsninger på dette.
 • Bygningens konstruktion kan have betydning for, hvorvidt der kan installeres solceller eller ej. Det er fx sværere at installere et solcelleanlæg på ældre bygninger. Vi anbefaler dette undersøges grundigt på forhånd.

Giv os et kald på 88 440 450 eller send os en mail, hvis du vil vide mere om dine muligheder hos os.

MONOKRYSTALLINSKE SOLPANELER

Monokrystallinske solcellepaneler er den mest udbredte type solcellepanel i Danmark. Ofte sorte i udseende. Er kendetegnet ved at have en høj teoretisk effektivitet og den bedste ydeevne pr. m2 set i forhold til de andre typer.

Monokrystallinsk solcelle består af ét siliciumkrystal og man opnår derfor en ensartet overflade og look.

Standard solpaneler måler ca. fra 1,05 m i bredden og 1,80 m i længden, men findes i flere forskellige størrelser. Egenvægten ligger omkring 11 kg pr. m2 og standardydelsen ligger mellem 380wp til 540wp. 

POLYKRYSTALLINSKE SOLPANELER

Er kendetegnet ved deres blå genskin. Er ofte billigere end monokrystallinske, men kan have en overraskende god produktion. Polykrystallinske solpaneler består af flere silicium krystaller.

Både monokrystallinske og polykrystallinske solceller ligger på en plade. Den er typisk hvid eller sort. Den hvide er teknisk mere effektiv, mens den sorte er visuelt pænere. Den sorte baggrund reducerer solpanelets ydeevne og panelet er typisk lidt dyrere.

Rammerne kan for begge typer leveres med enten alu eller sort rammefarve. Igen er sort ramme ofte lidt dyrere.

TYNDFILM SOLCELLER

Tyndfilm angives som fremtidens type solceller, da det er produceret som en film, der kan være føjelig. De tyndfilm solpaneler vi anvender ligner dog meget de monokrystallinske solpaneler, da de er monteret på en sort aluramme.

Typisk tyndfilm solpanel har en teknisk lavere effektivitet, men har så nogle andre positive egenskaber, som blandt andet gør dem yderst velegnet til facademontage. Tyndfilm er ofte foretrukket, der hvor der ønskes en absolut sort flade.

Tyndfilm solpaneler er fysisk mindre. Derfor skal der monteres flere tyndfilmspaneler end mono- og polykrystallinske solpaneler, for at nå den samme effekt. Flere solceller betyder større areal og arbejdstimer, hvilket medfører øget pris pr. kWp.