Solcelle inverter

Invertere

Et solcelleanlæg har brug for en inverter til at omdanne jævnstrøm fra solcellerne til vekselstrøm, så strømmen kan benyttes på el-nettet. Vi leverer invertere til brug for både små og store anlæg. En typisk solcelle inverter ligger mellem 1,5 KW og op til +20 KW. I vores pakkeløsninger til private er en inverter som oftest inkluderet.

PHØNIX TAG Energi har udvalgt nogle af de bedste invertere, der findes på markedet (f.eks. af mærkerne Fronius og SMA). Med stor driftsikkerhed og ydelse – og garanti på op til 10 år. Alle vores invertere ligger på positivlisten hos energinet.dk der fastsætter reglerne for invertere i Danmark.

Inverter på tag

Ved projektering af større solcelleanlæg kan det være en fordel, at inverteren monteres på taget og tæt på solcellerne. På den måde optager inverteren ikke unødig plads i teknikrummet, man generes ikke af støjen fra inverteren og man skal ikke bekymre sig om køling af den.

Ved denne løsning er montering og kabelføring af stor betydning. Det er langt bedre, at montere et stort, kraftigt kabel med god beskyttelse ned gennem etagerne end mange små kabler, der i teorien kan fremkalde en lysbue.

Kontakt os for at få flere informationer om de invertere vi anvender i vores løsninger.

Invertere på tag

Inverter på mur/væg

Ved mindre solcelleanlæg kan inverteren hænge på mur/fast væg. Inverter kan med fordel hænge udenfor og helst i nærheden af el-tavlen.

Vægmonteret invertere