Solceller på fladt tag? Ingen hindring!

Tagarealer med lav hældning kan sagtens inddrages til produktion af solenergi, så længe man blot anvender den rigtige montageløsning. Imidlertid er der aspekter ved de forskellige monteringsmetoder, som bør overvejes, inden man går i gang med at montere solceller på et fladt tag.

Solceller er en vedvarende energiform, som på relativt få år har undergået en markant udvikling – ikke kun hvad angår montagemuligheder, men også etableringsomkostninger. Tidligere var prisen på et solcelleanlæg så høj, at man typisk søgte at ”tjene udgiften ind” ved kun at placere solpanelerne på tagflader, der havde den optimale hældning i forhold til stråleindfald, skygge og lignende. På den måde kunne man sikre, at solcelleanlægget altid producerede den størst mulige mængde energi.

Der er sket meget på området siden. Omend en vinkling af solpanelerne på cirka 35 grader stik syd stadig er den placering, som alt andet lige vil resultere i flest kilowatt, så har teknologiske fremskridt og lavere produktionsomkostninger gjort det muligt at montere solceller på flade tage og tagarealer med lav hældning, uden at gå på kompromis med energiproduktionen. 

I det hele taget er det de færreste bygninger, der er orienteret så optimalt, at et solcelleanlæg altid kan placeres helt perfekt i forhold til solens stråler. Et fladt tag kræver imidlertid, at monteringen af solceller gribes lidt anderledes an, da lav hældning kan reducere energiproduktionen med op til 10 procent. 

Boligblok med solceller
Solceller og grønt tag på fladt tag

Montering af solceller på fladt tag – fordele og ulemper

For at omgå problemet med den lave taghældning, kan man ved flade tage vælge at benytte vinklet montage af solceller. Ved denne montageløsning placeres solpanelerne på kiler, bukke eller stativer, så den optimale hældning opnås. Disse kiler er dog sårbare over for vind og skal fastgøres på taget, enten via ballast eller forankring. Ved forankring gennembrydes tagmembranen, hvorved hele tagkonstruktionen potentielt kompromitteres. En vinklet montageløsning med ballast har desuden den ulempe, at den øger vægtbelastningen på taget ganske betragteligt.

En anden og bedre metode til installation af solceller på flade tage er parallelmontage. Her placeres solcellepanelerne via en klæbeløsning, så de ligger parallelt med tagoverfladen. Fordelene ved denne montageløsning er mange – for eksempel lavere vægtbelastning fra selve panelerne, minimal vindbelastning og sneophobning, ingen gennembrydning af tagmembranen, optimal udnyttelse af tagarealet, større valgfrihed i placering af solpanelerne og mulighed for at kunne udvise hensyn til øvrige installationer på taget. 

Omkostningerne ved parallelmontage er desuden lavere end ved vinklet montage, hvilket giver mulighed for at investere i ekstra paneler, som kan kompensere for den lave hældningsgrad. Til gengæld har parallelmontage den mindre ulempe, at det kun kan udføres på 2-lags tagdækning.
 

 

Hos PHØNIX TAG Energi A/S benytter vi vores patenterede PWP-klæbesystem til parallelmontage af solceller på flade tage. Vi projekterer, leverer og monterer komplette solcelleanlæg til virksomheder og det offentlige – og vi kan altid rådgive dig ud fra den nyeste viden på området. Kontakt os, hvis du har spørgsmål omkring montering af solceller på et fladt tag, eller hvis du blot ønsker at blive klogere på solceller.