Sekura Cabins

Sekura Cabins med solceller

Phønix Tag Energi har leveret solcelleanlæg til Sekura Cabins nye 17.500 kvadratmeter store fabriks- og administrationsbygning. 
Den 17.500 kvadratmeter store bygning er opført med DS Flexhal som totalentreprenør og med Phønix Tag Århus og Phønix Tag Energi som samlet underentreprenør på tagløsning og solcelleanlæg. 

Ved projekteringen så man på bygningsreglementets energirammer – og besluttede så at sigte højere. Valget faldt derfor på et solcelleanlæg, der producerer 15 gange den krævede mængde grøn energi.
Det valgte anlæg forventes at levere minimum 100.000 kWh/år. Dermed er solcelleanlægget i stand til at dække det fulde strømforbrug i Sekura Cabins’ administration. Selvom solanlægget på Sekura Cabins-bygningen producerer store mængder strøm, fylder det kun 583 kvadratmeter. Det svarer til ca. rundt regnet 3 procent af den samlede tagflade. Årsagen til at det er muligt at producere så meget strøm pr. kvadratmeter skyldes det at Sekura Cabins har valgt en ny og særligt højt ydende type solpaneler.


De 268 paneler i dette topmoderne anlæg leverer hver 450 Watt Peak, hvilket er en stor del mere end et standardpanel. De anvendte paneler er opbygget omkring den nyeste solcelleteknologi kaldet half-cut.”
Betegnelsen ”half-cut” refererer til, at hver af de 72 solceller i et panel er reduceret til halv størrelse. Det giver med andre ord plads til 144 celler i hvert panel, hvormed der opnås en væsentligt højere ydelse pr. kvadratmeter.
Solcellepanelerne er monteret med det patenterede monteringskoncept PWP, hvor solpanelerne monteres uden at gennembryde tagmembranen, og yderligere for. Ifølge projektchefen giver det en væsentligt større chance for at få et tæt tag. Han ser det desuden som en stor fordel, at man med PWP-systemet kan gøre taglægningen helt færdig, inden solcelleanlægget monteres.

Læs artiklen om Sekura Cabins og beskrivelsen af byggeriet og tankerne bagved

Sekura Cabins med solceller
Sekura Cabins med solceller
Sekura Cabins inverter
Sekura Cabins med solceller
Sekura Cabins med solceller
Sekura Cabins med solceller