FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du en række af de ofte stillede spørgsmål ”FAQ” som vores kunder har stillet os gennem årene.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

HVILKET BEREGNINGSYSTEM ANVENDER I?

Beregningsprogram til solceller hedder PvSyst og er udviklet i Schweiz.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ SOLVARME OG SOLCELLER?

De to begreber har kun solen tilfælles.

Solcellerne omsætter solens energi til en elektrisk energi. Den elektriske energi kan anvendes til flere formål end den termiske energi.

Solvarme er et system hvor solens stråle omsættes direkte til varme. Typisk i en Solfanger. Solfangeren er enkelt set en mørk kasse med væskefyldte rør, der bliver opvarmet af solen. Sådanne løsninger kaldes også for Termisk energi.

KAN DET BETALE SIG AT INVESTERE I ET SOLCELLEANLÆG, HVIS TAGET VENDER DIREKTE MOD ØST ELLER VEST?

Hvis man har et tag, der vender mod henholdsvis øst og/eller vest, vil det stadig give god mening med solceller på taget. Et østvendt solcelleanlæg vil have sin primære produktion først på dagen (formiddag). Tilsvarende med et vestvendt solcelleanlæg. Her er det bare om eftermiddagen at produktionen er størst. Et kombineret øst/vest anlæg kan give mere mening end et rent sydvendt, hvis man ser det ud fra et straks-forbrug. Det sydvendte solcelleanlæg giver maksimal produktion ved middagstid.  Derfor kan egetforbruget af el produktionen fra solcelleanlægget, være større på et øst/vest vendt solcelleanlæg end på et sydvendt solcelleanlæg, det afhænger af hvornår forbruget er størst. 

ER DER SOL NOK I DANMARK TIL SOLCELLEANLÆG?

Ja, det er der. Det er korrekt at at der mere energi fra solen jo længere sydpå man befinder sig. Men i Danmark kommer vi næsten op på 1.000watt pr m2 i indstråling fra solen, hvilket er meget fint. Kombinationen af temperatur, skyer, genskin mv. betyder at produktionen fra solcelleanlæg kan blive forholdsvis høj i Danmark. Dog skal vi huske, at hovedparten af energien kommer i sommerhalvåret. 
 

HVAD ER FORSKELLEN PÅ Wp, KWp OG KW og KWh?

Et solcellepanel måles i Wp (WattPeak). Wp angiver hvor meget energi solcellepanelet kan forventes at afgive ved en indstråling på 1.000 watt. Et standard solcellepanel kan fx være på 280Wp. Sætter vi 12 solcellepaneler sammen, giver det 3.360Wp svarende til 3,36kWp. Til at håndtere 3,36kWp, skal vi have en Inverter på en tilsvarende effekt, som benævnes kW. Dvs. at 3,36kWp anlæg kan sammensættes med en Inverter på 3kW

Nu er det sådan at den indstråling fra solen, der rammer solcellepanelet ikke altid er lige kraftig. Energien fra solen varierer efter årstid, tid på døgnet, skyer mv.

Under gunstige forhold (en skyfri sommerdag), ville anlægget på 3,36kW teoretisk kunne sende helt op til 3.360Watt ned til inverteren. Hvis det sker i en time, så har anlægget produceret 3,36kW/h (KiloWattTime). Samler man hele årets produktion, er det tæt på at et solcelleanlæg i Danmark, på 3,36kWp har produceret 3.360kWh. Det har det dog ikke. I Danmark kan vi forvente en virkningsgrad på systemet, der svarer til ca. 84% af panelydelsen (Wp). Derfor kan vi forvente de 12 paneler tilsammen producerer ca. 2.822kWh.
 

HVOR STORT ET ANLÆG SKAL JEG KØBE?

Man bør ikke købe et solcelleanlæg, der har større produktion end det forventede forbrug. Efterhånden er de fleste bygninger i Danmark udstyret med en ”intelligent” elmåler. Dvs. den løbende fortæller elværket, hvor meget strøm, der bliver leveret til bygningen. Dvs. kan man se hvor meget strøm der anvendes og hvornår. Det historiske forbrug vil man oftest kunne se på en app eller ved login på sin elregning ved forsyningsselskabet. 
 

HVIS BYGNINGEN PRODUCERER MERE STRØM, END DEN FORBRUGER? / ER DER TILSKUD TIL SOLCELLER?

Pt er der ikke nogle særlige puljer, som giver tilskud til overskudsproduktion. Dvs. at den strøm der produceres og ikke bliver anvendt øjeblikkeligt, bliver sendt ud i el nettet uden afregning.  Som det er lige nu, vil det ikke være muligt, at sælge overskudsproduktionen og få et økonomisk overskud ved det. Hvis man skal sælge strømmen på el nettet vil det blive afregnet til elværkernes reelle pris, som ligger langt under prisen man betaler for strømmen fra elværket. Elværket hverken vil eller er forpligtet til, at købe overskudsproduktionen til en højere pris end de selv kan producere det til.

HVOR ER VEDLIGEHOLDELSEN PÅ ET SOLCELLEANLÆG

Et solcelleanlæg kan betragtes som vedligeholdelsesfrit. Dog bør man holde tilsyn med anlægget. Dette kan daglig ske via en overvågningsløsning. Inverteren kan tilkobles internettet og vil give besked via e-mail eller sms, hvis ikke den virker efter hensigten.  Den typiske Inverter sælges med 5 års garanti, som kan udvides mod betaling. Inverteren bør tilses et par gange om året (tjekke om køleribber er rene mv.).

Efter 25 år forventes solcellepanelerne, at kunne producere mere end 80% af deres oprindelige effekt. Altså kan vi forvente at anlægget holder i mere end 25 år. Dette beror dog på, at anlægget ikke udsættes for negative belastninger. Det løbende vedligehold begrænser sig til visuelt at iagttage om paneler, kabler og inverter er i pæn stand. Hvis solcelleanlægget er monteret tæt på høje træer, kan nedfaldene blade og/eller pollen ligge sig på panelerne og derved hindre anlæggets ydelse. Er der tale om voldsomme belægninger kan man forsigtigt fjerne disse. Deciderede afvaskninger burde ikke være nødvendigt, men kan komme på tale i svære tilfælde.

SKAL ANLÆGGET FORSIKRES?

Phønix Tag Energi anbefaler at du kontakter dit forsikringsselskab og fortæller dem at du har fået installeret solceller på bygningen. Anlægget er en bygningsdel, der normalt er dækket af forsikringen.

BLIVER MIN BYGNING MERE VÆRD, HVIS JEG INSTALLERER ET SOLCELLEANLÆG

Det kan være svært at sige. Typisk vil bygningens værdi stige mere end solcelleanlægget koster, hvis løsningen medvirker til at flytte energirammen i den rigtige retning og hvis solcellerne er udført som en dokumenteret del af en energirenovering.

Udføres en montage med omtanke for bygningens tekniske og æstetiske værdier, samtidig med at det dimensioneres rigtigt i forhold til det forventede energiforbrug, burde værdien af investeringen komme retur på prisen på bygningen.

Hvis et solcelleanlæg ikke bliver monteret i henhold til anvisningerne, kan et solcelleanlæg have modsat effekt på prisen på bygningen. 

SKAL JEG HAVE EN SPECIEL ELMÅLER?

Ja, måske skal du have en ny elmåler, som kan måle strømmen i begge retninger. Det er altid dit el-selskab, som leverer denne måler. Der kan komme en omkostning til dette, men oftest er det gratis.

HVORDAN KAN MAN FØLGE EL-PRODUKTIONEN?

>På inverteren er det muligt at se den aktuelle og den akkumulerede produktion. Nogle Invertere har indbygget en datalogger, som gør det muligt at følge sit anlæg via PC eller app på telefon/tablet. På nogle Invertere er denne funktion ekstraudstyr, som kan tilkøbes.

Det er også muligt at udvide overvågningen ved at tilkøbe et ”SmartMeter”, der kan sammenligne forbruget og produktionen. Har man installeret et SmartMeter, har man den ultimative overvågning af sit elforbrug og el produktion. Et SmartMeter er desuden forudsætningen for et batterianlæg.

HVAD VEJER ET SOLCELLEANLÆG PÅ MIT TAG?

Vægt belastningen på taget fra et solcelleanlæg består af solcellepanelerne plus montagesystemet. Et typisk solcellepanel vejer ca. 11,5kg. pr. m2. Det patenteret montagesystem, PWP til solcellemontage på tagpap fra PHØNIX TAG Energi A/S, vejer under 1 kg pr. m2. Vælger man andre løsninger, kan vægtbelastningen komme meget højere op. For nogle systemer bliver belastningen mere end dobbelt så høj. Vægt belastningen er også påvirket af tagtypen. Forskellige tagtyper har forskellige løsninger, som kan være foretrukket.

Et helt solcelleanlæg på 6,2kW på 22 paneler fylder totalt ca. 36m2. Monteret med PWP klæbeløsning belastes konstruktionen kun med ca. 450 kg. Med fx en ballast løsning kan det være meget mere.

ER PHØNIX TAG ENERGI A/S FORSIKRET, HVIS DER OPSTÅR SKADER SOM FØLGE AF MONTERINGEN ELLER ANDEN SKADE PÅ EFFEKTER?

Vi følger AB18, hvor vi skal stille med en garanti på det udførte arbejde. Hvis vores arbejde har bidraget med skade på bygningen, har vi også en forsikring, der kan træde i kraft.

JEG EJER EN BYGNING, SOM JEG LEJER UD. KAN JEG MONTERE SOLCELLER PÅ DEN?

Ja det kan du sagtens. Du skal bare være opmærksom på, at du skal inddrage lejeren i processen, da det faktisk er lejeren, der kommer til at bruge strømmen, er det lejeren der skal ansøge om tilsagn til etableringen af anlægget. (Se: www.energinet.dk).

HVAD MED GARANTI?

Som udgangspunkt sælges vores produkter med minimum 2 års reklamationsret, herunder et halvt års garanti. Dog er de fleste af vores produkter leveret med minimum 5 års garanti. Det gælder invertere og montagesystem. Solcellerne er dækket af en 10 års produkt garanti og 20 års ydelses garanti fra producenterne. Garantierne er dog forudsat, at producenterne fortsat eksistere. PHØNIX TAG Energi A/S dækker i henhold til købsaftalen. Hvis man ønsker det, kan garantierne udvides mod ekstra betaling.

KAN MAN GØRE DET SELV, I FORBINDELSE MED MONTAGE AF SOLCELLER

Vi anbefaler IKKE "gør det selv" løsninger, da skader og omkostninger ved fejlmontage kan blive meget omfangsrige.

Vores PWP montageløsning sælges IKKE som "gør det selv". PWP udføres udelukkende af PHØNIX TAG Energi A/S medarbejdere, der har modtaget den fornødne instruktion og derved er i besiddelse af et ”Klæbecertifikat”.

SKAL ELFORSYNINGEN ELLER KOMMUNEN GODKENDE MIT SOLCELLEANLÆG? SKAL MAN SØGE OM BYGGETILLADELSE?

For at dit solcelleanlæg kan blive godkendt i Danmark er der en række forhold der skal være i orden. Inverter skal være godkendt.

Du skal ansøge om etablering af et solcelleanlæg ved Energinet, og der kan være lokalplaner, der forhindrer etablering af et solcelleanlæg. Spørg evt. din kommune om det er i orden at etablere et solcelleanlæg.

HVAD SIGER REGLERNE FOR SOLCELLER?

Reglerne for solceller har været ændret meget i de forløbne år. Og de vil sikkert blive ændret løbende. Derfor er det en god ide, at søge ekstra viden på www.energinet.dk

Lige nu, siger reglerne, at man skal starte med at søge tilsagn til etablering af solcelleanlæg FØR man installerer anlægget. t. Ansøgningsprocessen kan tage noget tid, derfor er det en god ide, at starte så tidligt som muligt med at ansøge. Har man tilsagnet, er det gyldigt i 2 år.

Nogle steder kan lokalplanen have bemærkninger omkring solceller, derfor bør man også undersøge den gældende lokalplan for området.
 

HVORDAN KAN MAN VIDE AT SOLCELLEANLÆGGET VIL PRODUCERE ET GIVET ANTAL kWh PR ÅR?

Beregninger og prognoser for solcelleanlæg forgår på baggrund af en lang række forskellige meteorologiske data, som er opsamlet over mange år. De meteorologiske data anvendes i nogle særlige programmer, der anvendes til at sammensætte de forskellige typer solcellepaneler og forskellige typer Invertere. I programmet indtastes en række parametre, såsom komponenterne og geografisk placering og taghældningen. Skyggegivere kan også medregnes i prognoserne. Resultatet bliver en ydelsesberegning, der beskriver effekt produktionen for hver måned.

PHØNIX TAG Energi A/S anvender det Schweiziske program PVSyst som sammen med PVSol, er blandt de mest anerkendte programmer.
 

HVAD ER ET GEL-BATTERI?

Et GEL-Batteri svarer til et standard bil batteri.
 

HVAD ER ET LITHIUM BATTERI?

Et Lithium batteri er tilsvarende de batterier, der anvendes i fx mobiltelefoner. Dvs. høj kapacitet i forhold til størrelsen og godt og robust under forskellige op- og afladningsforhold.
 

HVAD ER SOLCELLER LAVET AF?

Solceller kan være lavet af flere forskellige materialer. Den typiske solcelle består af et krystallinsk materiale, der reagerer på solens stråler. Solcellerne har et sikkerhedsglas forrest og en aluminiumsramme, som holder sammen på panelet.