Tagløsning til den store (DGNB) guldmedalje

Solceller på ny Netto
04-01-2021
Solceller
Grønne tage
DGNB-certificeret
Nye tage
Øvrigt

Den 17. december 2020 var en mærkedag for dansk dagligvarehandel. Her kunne Netto og Salling Group nemlig indvie Danmarks første fritstående dagligvarebutik med den eftertragtede DGNB Guld-certificering. Dermed blev der skrevet et nyt kapitel i den benhårde kamp om dagligvarekundernes gunst.

Klimatilpasning og bæredygtighed har gennem de senere år arbejdet sig højt op på agendaen i dansk byggeri. Og mens nye og skrappere myndighedskrav løbende hæver mindsteindsatsen for valg af materialer og løsninger, vælger stadig flere bygherrer at bevæge sig endnu længere ud ad frivillighedens vej. I dag er bæredygtighed således blevet ikke bare en hygiejnefaktor, men et vigtigt konkurrenceparameter i kampen om markedsandele.

Netto i front


En af dagligvaremarkedets absolutte frontløbere, når det gælder klimafokus, er Netto. Kæden introducerede i 2018 sit nye butikskoncept 3.0. Et koncept, der indebærer, at de mere end 500 eksisterende Netto-butikker i Danmark er i fuld gang med at blive renoveret med ny indretning, nyt look-and-feel og et øget fokus på sunde alternativer.

I slutningen af 2019 kunne direktør Michael Løve så løfte sløret for Nettos næste træk i den verserende discountkrig: Den Grønne Netto. I fremtiden vil alle nye fritstående Netto-butikker således blive bygget efter et nyt koncept, hvor butikskoncept 3.0 bliver pakket ind i et visionært byggeri, der fra sokkel til tag er energi- og klimaoptimeret, ligesom der ved valg af materialer er tænkt i bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Den Grønne Netto-konceptet er tegnet af C.F. Møller Architects, og den første butik blev indviet ved Bygholm Bakker vest for Horsens den 17. december 2020.

Fra vision til virkelighed


Det er en af landets førende og mest erfarne virksomheder inden for udvikling af dagligvarebutikker, Innovater A/S, der har været Nettos projektpartner på den første Grønne Netto. I det konkrete projekt har Innovater tillige selv varetaget rollen som totalentreprenør.

Efter at have vundet Horsens Kommunes udbud på byggegrunden ud mod Silkeborgvej kunne projektfolkene fra Innovater i begyndelsen af 2020 sætte sig sammen med Nettos byggeafdeling og C.F. Møller Architects. Nu handlede det om at løfte arkitekternes visioner fra papir til virkelighed. Og da man nåede til tagkonstruktionen, valgte projektchef Jacob Momsen Jessen at kontakte Innovaters mangeårige tagleverandør, direktør Preben Vestergaard fra Phønix Tag Vejle.

”Vi har gennemført et utal af projekter med Preben og hans folk, og med de gode erfaringer, vi hidtil har haft med Phønix Tag, var jeg helt tryg ved at invitere dem med i et projekt, der som den Grønne Netto krævede en del nytænkning,” siger Jacob Momsen Jessen. Han tilføjer, at Netto-byggeriet skulle gennemføres på kortere tid end normalt, og at han derfor havde brug for den fleksibilitet, der med hans ord altid har kendetegnet tagfirmaet fra Vejle. ”Jeg tror helt ærligt aldrig, jeg har hørt Phønix Tag sige nej til et ønske, og Preben Vestergaard har gang på gang bevist, at han er i stand til at trylle, når det er nødvendigt,” kommer det med et smil fra projektchefen. 

Med afsæt i arkitekternes ønsker om et klimavenligt tag og loft til kip med synlige spær i dansk limtræ udarbejdede Phønix Tag Vejle i første omgang fire forskellige forslag til løsninger.

”Vi regnede blandt andet på en løsning med CLT (cross laminated timber, red.) og en anden med anvendelse af trækassetter,” fortæller Preben Vestergaard og fortsætter: ”I sidste ende faldt valget imidlertid på en løsning med sorte selvbærende ståltrapezplader, der arkitektonisk spiller utrolig flot sammen med de synlige træspær og hele det visuelle udtryk i Nettos nye butikskoncept.”

Grøn tagløsning


Omdrejningspunktet i Den Grønne Netto er bæredygtighed. Og da ambitionen var at skabe et byggeri, der kunne opnå en DGNB Guld-certificering, skulle der hentes vigtige DGNB-point i tagløsningen.

”Alene ud fra den gældende energiramme var det på forhånd givet, at vi skulle have solceller på taget,” lyder det fra Innovaters projektchef, der imidlertid havde brug for, at Phønix Tag Vejle i deres løsningsforslag tænkte yderligere klimaoptimering ind. Jacob Momsen Jessen nåede derfor sammen med Preben Vestergaard og arkitekterne frem til en tagløsning, hvor hele tagfladen bortset fra arealet med solceller blev dækket med sedum.

”Sedum-løsningen gav på alle parametre god mening, fordi den arkitektonisk understøtter visionen bag Den Grønne Netto, samtidig med at den bidrager til varmelagring og nedkøling i butikken,” siger Jacob Momsen Jessen og fremhæver, at det grønne sedum-tag yderligere bidrager aktivt til at løse den klimarelaterede udfordring med stadig stigende regnvandsmængder. ”Den anvendte sedum er i stand til at tilbageholde op til 25 liter regnvand pr. kvadratmeter og dermed reducere risikoen for overbelastning af kloaksystemet i forbindelse med voldsom nedbør. Ud over at se godt ud og passe flot ind i de grønne omgivelser, har det derfor en meget håndgribelig og bæredygtig effekt,” siger han.

Sedum og solceller i flad forening


Phønix Tag Vejle er medejer og grundlægger af virksomheden Phønix Tag Energi, som har specialiseret sig i solceller. Og netop den komplette palet af tag- og energikompetencer har været afgørende for tagløsningen på den nye Netto-butik ved Horsens. 

Modsat de fleste erhvervsbyggerier er den fritstående Grøn Netto opført med en taghældning på 20 procent. Med synlige limtræsspær og loft til kip giver det en for dagligvarebutikker helt enestående rumfornemmelse og et lyst og behageligt indemiljø i butikken. Tagrejsningen medfører imidlertid også, at tagfladen mod både nord og syd er synlig nedefra, hvorfor en traditionel solcelleløsning med skråtmonterede paneler i højere grad ville skæmme det visuelle udtryk. Og netop derfor var arkitekterne hos C.F. Møller ifølge Jacob Momsen Jessen begejstrede for Phønix Tag Energis patenterede PWP-montagesystem.

”Ud over at fæstne solcellepanelerne til underlaget uden at gennembryde tagmembranen og dermed risikere vandindtrængning i den underliggende konstruktion, har PWP-systemet den store fordel, at solcellepanelerne monteres parallelt med tagfladen og med en lav indbygningshøjde, der matcher højden på sedum-overfladen,” forklarer Preben Vestergaard. ”Visuelt får man derfor en harmonisk løsning, hvor sedum og solcellepaneler fremstår som en helt plan overflade uden æstetisk forstyrrende niveauforskelle.”

Kun begyndelsen


Hos Innovater A/S er Jacob Momsen Jessen ikke et sekund i tvivl om, at fremtiden vil bringe meget mere bæredygtigt byggeri af den slags, som den nye Grønne Netto på Bygholm Bakker er en fornem eksponent for.

”Der er så mange perspektiver i den her form for byggeri, og med Netto som den foreløbige pioner vil vi uden tvivl se andre aktører i dagligvarehandlen følge trop,” siger han og tilføjer, at det bæredygtige byggeri naturligvis også allerede er ved at finde sin plads i såvel bolig- som erhvervsbyggeri i bredere forstand.

”Al begyndelse er svær, og i forhold til DGNB-certificeringen skal vi alle sammen lige være helt fortrolige med blandt andet dokumentationsdelen. Men viljen og visionerne er der hos både bygherrer og mange af vores entreprenører som Phønix Tag Vejle. Der er derfor al mulig grund til at tro på, at bæredygtigt byggeri og energirigtige tagløsninger som den i Horsens er fremtiden,” slutter Jacob Momsen Jessen.

Se video fra Innovater A/S omkring det nye Netto koncept.