Viden om solcelletag og solceller på taget

Der findes flere måde at ”integrere” solceller på en bygning på, men en af de mest almindelige er solceller på taget. Her det muligt selv at vælge, om det blot skal være få paneler, eller om det skal være dækket mest muligt. Dækkes taget med så mange paneler som muligt, medfølger der rigtig mange fordele, der ikke er til at overse: 

  • Du sparer miljøet for CO2. Da den overskydende strøm, som sendes ud i nettet, reducerer behovet for fossilbaseret elproduktion. Den eneste forurening der er forbundet med solcelletag, er produktionen af solcellerne. Når de først er installeret, er der stort set ingen forurening forbundet. 
  • Solcellepanelerne beskytter det underliggende tag fra solens nedbrydende UB-bestråling, hvorved levetiden for det underliggende tag forlænges. En længere levetid er mere bæredygtig.
  • Vælger du en løsning, der perfekt matcher dit behov og forbrug, så kan det vise sig at være en rigtig god investering. Vi har udført flere projekter med mindre end 5 års tilbagebetalingstid.
  • Solceller kræver meget lidt vedligeholdelse. Et regnskyl i ny og næ er oftest nok til at holde dem pæne og rene. Under normale forhold ville et anlæg have en levetid på over 25 år.
  • Bliver der produceret mere el end du anvender, kan du sælge den overskydende el videre. 

I dag kan solcelletag laves så godt, at det rent æstetisk slet ikke behøver være en ulempe. Overvejer du at installere solcelletag på din bygning, hjælper vi med at finde den mest optimale løsning for din bygning. 

KOntakt os i dag.

Er der noget man skal tage i agt i forbindelse med etableringen af et solcelletag?

Potentielle ulemper forbundet med at installere solceller: 

  • Solceller er afhængige af solen, og et solcelleanlæg skal derfor placeres således, at det får mest muligt sol. Er der andre bygninger, træer eller noget andet der skygger for taget, yder det ikke optimalt.
  • Selvom et solcelleanlæg på sigt er en god investering, er det vigtigt at finde de rette løsning og derfor er det en god ide at vurdere bygningens elforbrug over en periode.  På den måde kan den rette størrelse på anlægget beregnes. 
  • I vurderingen omkring projekteret størrelse på anlægget, kan det give mening at inddrage fremtidsperspektiver for elforbruget. Skal produktionen yde tilskud til opladning af elbiler. Planlægges komfortinstallationer, så som aircondition etc..
  • Det er nemmere at installere et solcelleanlæg på nybyggeri. Dog er det  også muligt at installere på ældre bygninger, men det kan være en udfordring alt efter bygningens konstruktion, stand mm.
  • Uanset bygningernes alder, bør de sikkerhedsmæssige aspekter også vurderes. Et anlæg skal installeres i henhold til gældende retningslinjer fra myndighederne, herunder sikkerhedsstyrelsens anvisninger. Derfor kræver det professionel indsigt, både at projektere og at installere et solcelleanlæg, der kan køre i årevis, uden risicis og driftsmæssige udfordringer.

Eftersom der er en række ting at tage stilling til, når der investeres i et solcelletag, kræver det rådgivning fra professionelle. Der findes ikke en standardløsning.
 

 

Solceller som en del af taget
Solceller og grønt tag
Detalje solceller
Solceller på tagpap
Tønder Rådhus med solceller

Hvordan etableres solcelletag?

Efter at et anlæg er blevet beregnet og projekteret til den specifikke bygning, kommer de praktiske forhold og foranstaltninger til at spille ind.

Et solcelleanlæg består af komponenterne, Solcellepaneler, Kabler og føringsveje, Inverter og tilslutningen i eltavlen. Placeringen af panelerne er ofte givet. Placeringen af Inverteren kan variere efter de praktiske forhold. En inverter kan placeres indenfor såvel som udenfor. Da der er kabel forbindelser mellem paneler og inverter, samt inverter og eltavle, ville placeringen af de enkelte komponenter have betydning for hvor ”smart” løsningen bliver.

Under nybygning ville det være relativt let at skabe optimale forhold. I eksisterende bygninger og installationer kan der være nogle udfordringer. Udover overholdelse af sikkerhedsstyrelsens anvisninger, er der også de sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med etableringen og den efterfølgende drift- og vedligeholdelses mulighed. 
 

 

Find den nødvendige rådgivning her

Hos Phønix Tag er vi eksperter, når det kommer til tagdækning i alle dets udformninger. Er du derfor på jagt efter professionel rådgivning i forbindelse med solcelleanlæg på tagpap, er du kommet til det rette sted. Vi kan gøre dig klogere på området og hjælpe dig med at vælge den rette løsning. kontakt os i dag så hjælper vi med at finde den rette løsning for dit tag.