Solcelle regler

Hvilke regler er der for solceller?


Når talen falder på solcelle-regler, drejer det sig primært om, hvilke tilskuds- og afregningsregler der er, samt hvordan du finder ud af, om det er tilladt at sætte solceller op på din ejendom. Læs med her, og få svar på reglerne for solceller – samt hvor du finder ud af dem. 
Reglerne for solceller skifter løbende. Det gælder både de forskellige tilskuds- og afregningsregler, samt hvorvidt det er lovligt at sætte solceller op på en bestemt bygning eller i et bestemt område.

Derfor er det vigtigt, at du ved, hvor du altid kan være sikker på at finde de nyeste regler på området, samt hvordan du undersøger alt lige fra opsætningsregler i din kommune og til økonomien i projektet. 

Søg hjælp og rådgivning

Som leverandør af både tag- og solcelleløsninger er det bedste råd vi kan give, at du søger hjælp og rådgivning til dit solcelleprojekt hos en professionel rådgivningsvirksomhed. Det kan være en arkitekt, en ingeniør, en entreprenør eller en solcelleleverandør.  
De er opdateret på alle de seneste regler på området, og kan derfor oftest rådgive om  

  • de aktuelle tilskudsregler for solceller
  • afregningsordninger for overskudsstrøm 
  • hvorvidt du må opsætte solceller
  • den praktiske udførelse af arbejdet 

Vi kan også hjælpe med rådgivning, eller give dine rådgivere den nødvendige ekspertviden omkring solcelleløsninger. Særligt solcelleløsninger monteret på tagpapbeklædte tage er vores spidskompetence. 

Vi er eksperter i solcelleløsninger på tagpap-tage

Den største udfordring ved solceller på tagpap-tage er gennembrydningen af tagmembranen i forbindelse med montagen af solcellerne. Det vil oftest have indflydelse på den garanti, du har fået på taget fra leverandøren.

Samtidig øger du risikoen for, at fugt kan trænge ind i tagkonstruktionen. Det kan forkorte levetiden på både tag og tagkonstruktion voldsomt, samt risikere at give sundheds- og helbredsproblemer i indeklimaet.

Hos Phønix Tag Energi A/S er vi eksperter i montageløsninger, der ikke gennembryder tagmembranen. Vores særlige PWP-montage er patenteret og helt unik. Den fungerer ved hjælp af nogle aluminiumsprofiler, der klæbes oven på tagmembranen.

Derved bliver tagmembranen ikke perforeret, lige som vind- og anden belastning af taget fra solcellerne minimeres, fordi solcellerne ligger parallelt med taget.

Det betyder desuden, at solcellerne sjældent vil give visuelle problemer for naboerne – og slet ikke kan ses fra jorden eller lavere bygninger, hvis solcellerne er monteret på et helt fladt tag med tagpapbeklædning. 

De aktuelle tilskudsregler for solceller

Tilskudsreglerne har tidligere været en væsentlig faktor i forbindelse med tilbagebetalingen af investeringen i et solcelleanlæg. 

De aktuelle tilskuds- og afregningsregler for solceller ændres løbende i takt med, at der indføres forskellige incitamenter til at øge omstillingen til grøn energi. 

I en årrække var det almindeligt, at der fra offentlig side blev udbudt en særlig tilskudspulje til opsætning af solceller. Tilskudspuljen har typisk kunne ansøges af både private, boligforeninger og virksomheder efter først-til-mølle-princippet.  
Her har der været afsat en sum penge til tilskud til etablering af solcelleanlæg, som det så har været muligt at ansøge om fra en bestemt dato – typisk fra 1. marts i et år. Derefter bliver der givet tilskud til de ansøgte projekter i det omfang, der var penge tilbage i tilskudspuljen.  

De seneste år har der ikke været offentlige tilskud til opsætning af solceller. I stedet har der været forskellige initiativer med tilskudspuljer etableret af private energiselskaber og solcelleleverandører. Disse private tilskudsordninger er primært rettet mod private husstande, og kræver, at du vælger bestemte leverandører og energiselskaber for at få andel i tilskuddet.

De aktuelle tilskudsregler til etablering af solceller fra offentlig side kan altid findes på ​Energistyrelsens hjemmeside for solceller​. Men kun hvis der er nogen offentlige tilskudspuljer i øjeblikket

Afregningsordninger for overskudsstrøm

I forbindelse med salg af overskudsstrøm fra dine solceller har du mulighed for at søge om deltagelse i den særlige nettoafregningsordning.  
Det er en særlig ordning, hvor egenproduceret strøm fritages helt eller delvis for betaling af PSO-afgift. Samtidig fritages den strøm, der forbruges internt, for det særlige pristillæg til dækning af miljøvenlig energi. 

Helt nøjagtig hvilke regler der gælder for netop den størrelse solcelleanlæg, du overvejer at etablere, afhænger helt og holdet af anlæggets størrelse. Her vil mindre anlæg oftest fritages helt for PSO-afgift, mens større anlæg bliver fritaget for at betale pristillæg til dækning af miljøvenlig energi. 

Nettoafregningsordningen gælder kun for den strøm, jeres solcelleanlæg producerer. Den strøm der købes i de perioder, hvor solcelleanlæggets produktion ikke dækker jeres forbrug, afregnes til normal pris med tillæg af alle gældende afgifter. 

Afregningsgrupper

Nettoafregningsordningen beregnes eller 3 forskellige afregningsgrupper, kaldet gruppe 1, 2 og 3.

I ​gruppe 1​ afregnes der på timebasis. Her sælges alt produceret strøm til det energiselskab, du har valgt, til den gældende markedspris på energibørsen NordPool. Tilsvarende købes alt den strøm I fra energiselskabet til normal listepris. Salget kan godt ske til et, og købet foretages fra et andet energiselskab. Den giver generelt den laveste fortjeneste på anlæggets produktion.

I ​gruppe 2​ afregnes også på timebasis. Her oplagres overskudsproduktionen i en fuld klokketime, hvorefter den produktion der ikke er forbrugt, sælges til markedsprisen til det valgte energiselskab. I de perioder, hvor solcelleanlægget ikke dækker forbruget, købes strømmen til den gældende normalpris fra energiselskabet. Igen kan aftager- og leverandørselskab godt være forskellige. Denne model giver en bedre indtjening på anlægget.

Ønsker du senere at skifte mellem de forskellige grupper, kan det gøres på ​bestemte vilkår, der fremgår af Energistyrelsens hjemmeside​.

Afregning uden deltagelse i nettoafregningsordningen

Endelig kan der vælges en særlig ​gruppe 3​, hvor alt strøm afregnes øjeblikkeligt. Det betyder, at den strøm der produceres, forbruges øjeblikkeligt i virksomheden eller boligselskabet. Overskudsstrøm sælges øjeblikkeligt til markedspris til det valgte energiselskab. Tilsvarende købes strøm til gældende normalpris, hvis anlæggets produktion ikke dækker jeres forbrug. 

Gruppe 3 giver udelukkende fritagelse for at betale PSO-afgift på den egenproducerede strøm, og kræver ikke tilsagn om nettoafregning. Alt hvad du behøver, er at tilmelde solcelleanlægget til den lokale netvirksomhed. Det er dem, der står for elnettet i dit område. Desuden skal du sikre, at anlægget tilmeldes Stamdataregisteret over solcelleanlæg. Det gør netvirksomheden dog oftest. 

Fortjenesten på solcelleanlæggets overproduktion bliver nogenlunde den samme som i gruppe 2. Til gengæld skal der betales pristillæg til dækning af miljøvenlig energi på alt den strøm, der produceres.

Det er muligt at skifte fra gruppe 1 og 2 til den nye, særlige gruppe 3. Vær dog opmærksom på, at har du først valgt gruppe 3, er det ikke muligt at skifte til en af de andre grupper.  

Pristillæg for leveret overskudsstrøm

I perioder åbnes der for et særligt pristillæg på leveret overskudsstrøm – oftest begrænset til anlæg, der er opsat i forbindelse med boliger. Pristillægget giver et ekstra ørebeløb pr. produceret kWh. Pristillægget er højest i anlæggets første 10 driftsår, hvorefter det reduceres til et lavere beløb de næste 10 år. Efter 20 år bortfalder pristillægget. De aktuelle muligheder for at ansøge om ​pristillæg fremgår af Energistyrelsens hjemmeside​. 

Må der opsættes et solcelleanlæg?

Et er de økonomiske regler og tilskudsmuligheder til solcelleanlæg. Noget helt andet er, om det er tilladt at sætte solceller op i det område, hvor din virksomhed eller boligforening ligger.

Her bør din rådgiver – eller du som anlægsejer – kontakte kommunen for at få indsigt i, hvilke lokalplaner der gælder for området, samt hvad de eventuelt har af restriktioner for solcelleanlæg.

Hos kommunen vil det også være muligt at få at vide, om der gælder særlige fredningsregler for ejendommen eller området. Tjek også Tingbogen for eventuelle servitutter på ejendommen. 

Kan der i det hele taget sættes et solcelleanlæg på taget? Uanset de lokale solcelle-regler bør du også undersøge, hvorvidt tagkonstruktionen i det hele taget kan bære et solcelleanlæg. Samt om der er plads nok på tagarealet til et solcelleanlæg af den ønskede størrelse. 

Her kan din rådgiver eller leverandør af solcelleanlægget vurdere tagkonstruktionens stand og bæreevne. Er det nødvendigt med en ny tagkonstruktion, for at der kan monteres solceller, er et tagpaptag en god, holdbar og prisgunstig løsning.  

Her giver vores særlige PWP-montering, som er omtalt tidligere i artiklen, mulighed for at montere solcellerne uden at perforere tagmembranen. Det giver samtidig solceller, der ligger parallelt med taget. Derved belaster solcellerne tagkonstruktionen mindre og mere jævnt, ligesom det reducerer synligheden af solcellerne. Særligt på helt flade tage.  
Derfor kan valget af en sådan løsning også være med til, at solcelleanlægget kan leve op til eventuelle lokale restriktioner omkring synligheden af solcelleanlæg. 

Anlæggets placering i forhold til solen

Endelig har tagarealets geografiske orientering også en stor betydning for rentabiliteten af solcelleanlægget. Den største produktion fås, ved at placere solcelleanlægget på et sydvendt tag. Alternativt kan der placeres separate anlæg på et øst- og vestvendt tag, mens et nordvendt tag ikke giver en effektiv produktion fra solcellerne. 

Ved at montere solcellerne parallelt med et fladt tag, opnår du den bedste solindstråling hele dagen, uanset hvordan bygningen ligger i forhold til solens bane over himlen. 

Den praktiske udførelse af arbejdet

Den praktiske udførelse af arbejdet kræver, at der findes en troværdig og pålidelig leverandør, der kan opsætte solcellerne med mindst mulig skade på tagmembran og tagkonstruktion. Samt at solcellerne sættes op, så de giver den mindste vind-, sne-, vand- og anden belastning af taget. 

Samtidig er det vigtigt, at leverandøren overholder alle de kravsspecifikationer, der er stillet til opgaven. Samt at eventuelle æstetiske ønsker i forhold til bygningens arkitektur opfyldes bedst muligt. 

Endelig har det stor betydning for dig som anlægsejer, at leverandøren af solcellerne selv kan løse eventuelle uoverensstemmelser med eventuelt andre samarbejdspartnere. Som f.eks. entreprenør eller byggerådgiver. Derved behøver du ikke være involveret i alle detaljerne omkring anlægningen af solcelleanlægget.

Derfor bør du, dine rådgivere eller din entreprenør vælge Phønix Tag Energi A/S som leverandør af solcelle- og/eller tagpapløsninger til din virksomhed eller det boligselskab, du sidder i bestyrelsen for.

Vi har mange års erfaring og stor viden om netop tagpapløsninger og solcelleanlæg – og kan bistå alle parter i byggeriet med den bedste løsning til den mest optimale pris.