Vestre Fjordpark Aalborg

Vestre Fjordpark

I forbindelse med renoveringen af det store badeanlæg, Aalborg friluftsbad, Vestre Fjordpark (tidligere benævnt Friluftsbadet), placeret på adressen Skydebanevej 14, 9000 Allborg har Phønix Tag Energi leveret og monteret solceller på taget af bygningerne. Bygningerne indeholder bl.a. toiletter og omklædningsfaciliteter til badegæsterne. Faciliteterne indeholder derudover også kantine til livredderne og på modsatte side er der tillige blevet bygget en ny bygning med stor sauna, til glæde for de mange vinterbadere, der dagligt anvender anlægget.

Tekniske data om solcelleanlægget:

Solceller / Solpaneler: 40 stk Benq solar 275 wp paneler i alt 64,4 m2 - Solpanelernes samlet ydelse 11,0 KWp
Inverter:
1 stk. Fronius inverter model Symo 8.2-3-M

Se mere om alle vores montagesystemer her eller PWP klæbeløsning

Solpaneler set mod nord / øst

Friluftsbadet i Aalborg, der har fået monteret solceller på taget, billede set mod nord / øst på skydebanevej 14, har fået udført montage fra Phønix Tag Energi.Under renoveringen af anlægget i 2017 er der ligeledes blevet leveret og monteret grønne tage af Phønix Tag.

Såfremt du ønsker flere oplysninger om vores referencer, er du velkommen til at kontakte os
 

Solcelleanlæg på Vestre Fjordpark

Anlægget set mod nord/vest

40 stk. solpaneler monteret på taget af det nye Vestre Fjordpark friluftsbad i Alborg.
Som montagesystem er der anvendt PWP klæbeløsning monteret parallelt med taget.

PWP klæbeløsning har flere fordele:

  • Stabil ved høje vindhastigheder.
  • Billigere at montere frem for en ballast løsning.
  • Ingen gennembrydning af tagpappen, og dermed en optimal tæthed på tagpappen.
  • Hurtig at montere
  • Minimal vægt på tagfladen, hvilke betyder lettere tagkonstruktion og dermed billigere materialer.
  • Mindre vægt at montere til stor fordel for vores dygtige og kompetente medarbejdere
Solceller på Vestre Fjordpark

Se referencer på +10 KW solcelleanlæg:

Se et andet og spændende reference på et solcelleanlæg på Kattegatcentret, se også videoen om montering af solceller på taget af Kattegatcentret

Se referencer på +20 KW solcelleanlæg:

Langerak 15 - 9220 Ålborg Ø
Solcelleanlæg på Esbjerg Svømmestadion
En af Danmarks største solcelleanlæg monteret i Rosenhøj, Århus
Projekt GEA, Skanderborg