Projekt Kattegatcentret

Kattegatcenteret

Kattegatcentret i Grenaa har fået monteret solcelleanlæg på deres tagpaptag. Løsningen var en del af et samlet energi-renoveringsprojekt inkl. etablering af ekstra isolering på trapezplader. Solcellerne er monteret parallelt med taget.

Der var 2 årsager til at Kattegatcenteret valgte at få solceller på taget Den ene grund var, at de gerne ville gøre noget godt for miljøet, hvilket solceller i stor grad bidrager til. Den anden årsag var, at det også bliver en stor økonomisk gevinst for Kattegatcentret, når solcellerne først er betalt af.
Grunden til, at devalgte Phønix Tags løsning, var, at de var billigst i udbudsrunden. Samtidig kom vi med en løsning, hvor tagfladen ikke gennembrydes, hvilket var en vigtig parameter.

Når vi ikke laver gennembrydning af membranen, så har vi en fastholdelse af den garanti, som tagdækningen har stillet. Ingen gennembrydning betyder også reduceret vedligehold på bygningen. Den tekniske levetid bliver ikke reduceret. Ved at vi klæber på, så har vi også valgt, at vi lægger panelerne parallelt med tagfladen. Det giver den fordel, at vi ikke har hverken vindlast eller snelast på bygningen. Der kommer ingen belastning af bygningen, der ville kunne reducere den tekniske værdi

Tekniske data om solcelleanlægget:

Solceller / Solpaneler: 720 stk LG 300 Wp monokrystalinske solpaneler, i alt 1.195 m2 - Samlet paneleffekt: 216 kWp 
Forventet årlig produktion: ca. 202.000kWh, svarende til en CO2 reduktion på min. 88 tons pr. år.
Inverter: 7 stk. fronius inverter model Symo 20.0-3-M + 1 stk. Fronius Inverter model Symo 17,5-3-M
Montagesystem: PWP Klæbeløsning, parallelt monteret på varmt tag. Konsol til montering af invertere på taget er ligeledes monteret uden gennembrydning af tagmembranen.
 

Find yderligere informationer omkring vores montagesystemer eller PWP klæbeløsning.

Skal vi beregne dit projekt

 

Solcelle anlæg på Kattegatcenteret
Invertere på Kattegatcenteret
Solceller på Kattegatcenteret
Kattegatcentret med solceller

Reference på +10 KW solcelleanlæg:

Se et andet og spændende reference på et solcelleanlæg på Vestre Fjordpark, Aalborg

Referencer på +20 KW solcelleanlæg:

Langerak 15 - 9220 Aalborg Ø
Se et solcelleanlæg på Esbjerg Svømmestadion
En af Danmarks største solcelleanlæg monteret i Rosenhøj, Århus
Se projekt GEA, Skanderborg her