Grøn Netto med solceller og sedumtag

Grøn Netto med solceller og sedumtag

I december 2020 kunne Salling Group og Netto indvie Danmarks første fritstående dagligvarebutik med DGNB Guld-certificering, nemlig den nye Netto ved Bygholm Bakker vest for Horsens.

Phønix Tag Vejle A/S  og Phønix Tag Energi A/S har udført tag og solcelleentreprisen på den grønne Netto.

Ambitionen var at skabe et byggeri, der kunne opnå en DGNB Guld-certificering og derfor skulle der hentes vigtige DGNB-point i tagløsningen.

Tagløsningen er udført med sorte selvbærende ståltrapezplader, der arkitektonisk spiller utrolig flot sammen med de synlige træspær og hele det visuelle udtryk i Nettos nye butikskoncept.
Hele tagfladen bortset fra arealet med solceller dækket med sedum.

Sedum-løsningen understøtter arkitektonisk visionen bag Den Grønne Netto, samtidig med at den bidrager til varmelagring og nedkøling i butikken.
Det grønne sedum-tag bidrager derudover aktivt til at løse den klimarelaterede udfordring med stadig stigende regnvandsmængder. Den anvendte sedum er i stand til at tilbageholde op til 25 liter regnvand pr. kvadratmeter og dermed reducere risikoen for overbelastning af kloaksystemet i forbindelse med voldsom nedbør. 

Grøn Netto med solceller
Grøn Netto med solceller

Solcelleanlægget er monteret med Phønix Tag Energis patenterede PWP-montagesystem.
Tagfladen mod både nord og syd er synlig nedefra, hvorfor en traditionel solcelleløsning med skråt monterede paneler i højere grad ville skæmme det visuelle udtryk. PWP-systemet har den store fordel, at solcellepanelerne monteres parallelt med tagfladen og med en lav indbygningshøjde, der matcher højden på sedum-overfladen. Visuelt får man derfor en harmonisk løsning, hvor sedum og solcellepaneler fremstår som en helt plan overflade uden æstetisk forstyrrende niveauforskelle.

Læs artiklen om hele projektet og tankerne bag samt årsagerne til at Phønix Tag blev valgt som leverandør

Arkitekt: C.F. Møller Architects.

Projektpartner og totalentreprenør: Innovater A/S