Montering af solceller: Sådan får du mest ud af et solcelle anlæg

At montere et solcelleanlæg, så det giver det størst mulige udbytte kræver såvel planlægning som professionel assistance. Både taghældning, vinkling og orientering af solcellepanelerne kan nemlig have mærkbar indflydelse på, hvor meget energi, de kan producere

Solcelle montering er en opgave, som enhver bør går til med en vis portion forberedelse. Det kan måske umiddelbart virke forholdsvis ligetil at montere et solcelleanlæg, men faktisk er der adskillige faktorer, som man bør tage højde for, inden man kaster sig ud i opsætningen af solceller. Solindstråling, skygge, vinkling, hældning og valg af monteringsløsning er alt sammen aspekter af solcelleinstallation, som kræver behørig overvejelse.

I teorien er solcelle montering muligt på enhver overflade på en bygning, så længe eventuelle lokalplaner og gældende byggeregler overholdes – til gengæld vil hældning og placering af solcellepanelerne have stor betydning for, hvor meget strøm, et givent anlæg kan producere.

Derfor er det naturligvis vigtigt, at bygherrer og arkitekter sørger for at alliere sig med kvalificerede fagfolk, så energiudbyttet af solcellerne optimeres og belastningen på taget minimeres. En dygtig solcellemontør vil nemlig ikke alene kunne yde kvalificeret rådgivning i forhold til selve tagkonstruktionen, men også sikre, at solcellerne monteres, så anlægget kan udnytte solens stråler på bedst mulig vis.
 

Solceller pwp system
solceller pwp system

Optimal montering giver optimalt udbytte

Montering af solceller kræver først og fremmest, at den perfekte indstrålingsvinkel indberegnes i placering og vinkling. Med andre ord skal solcellepanelerne placeres sådan, at de er så solbeskinnede som muligt hele dagen igennem. Den fulde effekt ved en solcelle opnås, når solens stråler rammer vinkelret og med maksimal styrke. I Danmark kan den optimale placering af solceller derfor oversættes til en hældning af panelerne på cirka 35 grader stik syd. 

Imidlertid er udviklingen efterhånden kommet så langt, at solceller for eksempel også kan monteres med en orientering fra sydøst til sydvest og med en vinkling på alt mellem 20 til 50 grader, uden at det påvirker cellernes ydeevne nævneværdigt. Derfor er det lige så vigtigt, at udformningen og hældningen på selve tagkonstruktionen tages med i planlægningen, når solcellerne monteres. Der er nemlig væsentlig forskel på, hvilken monteringsløsning, der for eksempel egner sig bedst til skrå tage, flade tage, tegltage, tagpaptage og så videre.

Endelig er det afgørende, at solcellerne monteres et sted, hvor der ikke er skygge. Solcellepaneler er forbundne med hinanden og derfor kan selv en lille smule skygge fra et træ, en nabobygning eller lignende have stor indflydelse på cellernes ydeevne. Netop derfor er tagfladen som regel det ideelle sted af montere et solcelleanlæg, da risikoen for skyggekastere derved kan begrænses.

Undgå skader: Sådan monterer du solceller på tagpap

Et tagpaptag egner sig ganske glimrende til montering af solceller. Imidlertid er det vigtigt at anvende den korrekte montageløsning, da man ellers uforvarende risikere at gøre skade på både tag og bygning.

Det stigende salg af solcelleanlæg herhjemme også medført en del utætheder, fugtskader og andre defekter på danske tagkonstruktioner- og bygninger, idet solcellerne let kan monteres forkert, hvis man ikke anvender de rigtige metoder.
Det er med andre ord vigtigt, at bygherrer og byggerådgivere på forhånd undersøger løsningerne til korrekt montering af solceller på tagpap, så problemerne undgås. Derfor kommer her tre anbefalinger, som kan være med til at minimere risikoen for skader.

1. Foretag en grundig vurdering af tagkonstruktionen inden montering
Et solcelleanlæg stiller først og fremmest krav til taget. Udover at anlægget har en vis egenvægt, som den underliggende konstruktion skal kunne bære, så kan solceller også medføre ekstra belastninger på taget fra vind og vejr, fx i form af sneophobninger om vinteren. Derfor kræver montering af solcelleanlæg på tagpap, at tagkonstruktionen vurderes og dimensioneres af en kvalificeret tekniker inden arbejdet påbegyndes, for at sikre, at belastningen ikke bliver for høj.

2. Sørg for at solcelleanlægget placeres korrekt
Moderne solcelleanlæg er ikke  længere så følsomme over for placering, som det tidligere har været tilfældet. Et solcelleanlæg kan derfor placeres på flere forskellige måder på et tagpaptag, uden at det påvirker produktionseffektiviteten nævneværdigt. Anlægget bør dog som udgangspunkt altid placeres uden for tagets rand- og hjørnezoner, så vindbelastningen minimeres. Det er desuden vigtigt, at solpanelerne ikke placeres i skotrender og at tagnedløb er tilgængelige, så afvanding af taget ikke blokeres, og rengøring, fejning og generelt vedligehold ikke besværliggøres.

3. Vælg en skånsom montageløsning
Selvom der i dag findes en række forskellige montageløsninger til solcelleanlæg på markedet, er der grundlæggende tale om tre forskellige monteringsmetoder: Mekanisk fastgørelse, fastgørelse med ballast og klæbeløsninger. Det er dog ikke alle metoder, der egner sig lige godt til tagpaptage, da ikke alle monteringsløsninger er lige skånsomme over for den underlæggende tagkonstruktion.

Solceller på tagpaptag
Solceller på tagpap
Montering solceller på tagpap

Hos PHØNIX TAG Energi A/S projekterer, leverer og monterer vi komplette solcelleanlæg til virksomheder og det offentlige. Vi har stor erfaring med montering af solceller på alle slags tagarealer og vores patenterede PWP-klæbeløsning til solcellepaneler på tagpaptage sikrer, at tagkonstruktionen ikke kompromitteres eller tager skade. Kontakt os, hvis du ønsker kvalificeret rådgivning omkring dit næste byggeprojekt eller hvis du for eksempel søger mere viden om montering solceller til erhvervsbrug.