REMA 1000 investerer i solceller og sommerfugle

Solceller Reitan og Rema1000
19-09-2022
Solceller
Nye tage

”Discount med holdning”. Sådan lyder overskriften for REMA 1000s arbejde med samfundsansvar. Og nu har dagligvarekæden sat ny handling bag de tre ord ved at investere i et af Danmarks største tagbaserede solcelleanlæg og et 80.000 kvadratmeter rekreativt område til glæde for både naboer og dyreliv. 

Dykker man ned i den seneste CSR-rapport fra REMA 1000, kan man læse om en lang række initiativer, hvoraf flere bidrager til den grønne agenda.

To af de nyeste tiltag knytter sig til det 500.000 kvadratmeter store areal med hovedkontor og centrallager i udkanten af Horsens. Her har Reitan, den norske virksomhed bag REMA 1000, bl.a. etableret ”Reitan Parken”, et grønt område på størrelse med omtrent otte fodboldbaner. Parken er skabt i tæt samarbejde med de omkringliggende beboerforeninger, Horsens Kommune og Danmarks Naturfredningsforening og har særlig fokus på biodiversitet til glæde for sommerfugle og andre insekter. Desuden indeholder Reitan Parken blandt andet en tarzanbane samt en multi- og skaterbane til områdets børn, ligesom en halvanden meter bred ”REMA 1000-meterbane” på præcis 1000 meter og med fitnessområde byder på rekreative udfoldelsesmuligheder.
 

En grøn investering med hjertet

Skulle en af de mange farvestrålende sommerfugle forvilde sig op på taget af REMA 1000s nyopførte højlager, vil den kunne hvile sig på et af i alt 7.002 solcellepaneler. Sammen med yderligere 1.393 paneler på en ny returvareterminal ved siden af højlageret udgør de med et samlet areal på 19.300 kvadratmeter et af Danmarks hidtil største solcelleanlæg monteret på en bygning.

Hos REMA Distribution Danmark A/S fortæller projektleder Ingvard Lauritsen om baggrunden for det store solcelleanlæg:

”Vi har allerede solceller på taget af foreløbig 46 af vores 361 dagligvarebutikker i Danmark, og vi ser det som en indlysende mulighed for at bidrage til den grønne agenda at udnytte vores store tagarealer til solenergi.”

Ingvard Lauritsen lægger vægt på, at investeringen i et af Danmarks største solcelleanlæg stikker dybere end blot en økonomisk business case. Den er i lige så høj grad et udtryk for det ledelses-DNA, der alle dage har defineret REMA 1000 som virksomhed.

”Når vi taler om discount med holdning, handler det frem for alt om, at vi ønsker at opføre os ordentligt og ansvarligt i alle forhold. Og her er sommerfugleparken og solcelleanlægget på vores nye højlager og returvareterminal rigtig gode eksempler,” uddyber Ingvard Lauritsen.

Solceller og nyt tag
Solceller og nyt tag
Solceller rema 1000
Solcelleanlæg Reitan

Trend og folkeforståelse

Det er entreprenørfirmaet Amatech Vest, der har været totalentreprenør på de to nye bygninger. Og også her oplever direktør Ole Knudsen, hvordan de tagbaserede solcelleanlæg stadig oftere bliver valgt til, når Amatech Vest opfører store industribygninger med tilsvarende store tagarealer.

”Trenden og den almindelige folkeforståelse trækker i stadig stigende grad industrien i retning af grønne løsninger som eksempelvis solcelleanlæg,” siger Ole Knudsen og tilføjer: ”Jeg oplever desuden, at økonomien i mange tilfælde kommer til at spille en mindre rolle end tidligere, fordi virksomhederne tit og ofte ser det som en investering i at bidrage til den grønne omstilling.”

Byggedirektøren har i mange år været en varm fortaler for de tagbaserede solcelleanlæg, fordi de, som han siger, ”giver så utrolig god mening”. 

”Du har en passiv enhed på toppen af bygningen, der bare ligger der og stille og roligt producerer grøn strøm uden hverken at støje, give generende genskin eller skæmme omgivelserne,” lyder det med overbevisning i stemmen fra Ole Knudsen.
 

Ændret fokus hos bygherrerne

Hos Phønix Tag Energi A/S nikker salgschef Mortens Elsborg genkendende til Ole Knudsens oplevelser af en stigende interesse for solenergi. Den østjyske solcellevirksomhed vælter sig lige nu i forespørgsler, og Morten Elsborg har med egne ord aldrig oplevet noget lignende.

”Det mest interessante er imidlertid, at der over de seneste par år er sket et tydeligt skift i bygherrernes fokus,” påpeger han. ”Hvor der tidligere var meget fokus på at undgå overproduktion i forhold til virksomhedens eget strømforbrug, kan det i dag nærmest ikke blive stort nok.”

Ifølge salgschefen skyldes det ændrede fokus først og fremmest, at mange virksomheder har fået øjnene op for, at produktion af solenergi på taget er en både nem og økonomisk attraktiv måde at bidrage til den grønne omstilling og dermed også styrke de bæredygtige aspekter af virksomhedens brand. 

”Samtidig er det blevet nemmere at afsætte en eventuel overproduktion til forsyningsnettet. Og da stadig flere virksomheder som led i den grønne omstilling sigter efter at blive CO2-neutrale, vælger man gerne et anlæg, der i gennemsnit over et år dækker måske en tredjedel af virksomhedens eget strømforbrug, men som i kraft af en betydelig leverance til elnettet i solrige peakperioder bidrager til, at virksomhedens strømbaserede CO2-aftryk går i nul,” siger Morten Elsborg.

For det rekordstore anlæg på højlageret og returvareterminalen hos REMA 1000 gælder, at det er estimeret til at levere en produktion på imponerende 3.421 MWh i det første år. Det svarer i runde tal til årsforbruget hos 1.000 husstande og vil ifølge projektleder Ingvard Lauritsen dække 12-13 procent af det store centrallagers årlige strømforbrug.
 

Solcelleanlæg Reitan
Solcelleanlæg Reitan
Solceller Rema 1000

Grøn strøm til elbiler

Som en ekstra grøn krølle på REMA 1000s solstrålehistorie har dagligvarekædens distributionsselskab indtil videre fået installeret ladestationer til 22 elbiler ved henholdsvis administrationsbygningen, højlageret og returvareterminalen.

”Det giver jo virkelig god mening, at vi kan oplade vores elbiler med grøn strøm fra vores eget taganlæg,” siger Ingvard Lauritsen og fortæller videre, at man netop har investeret i en større transformer og igangsat et projekt, der vil gøre det muligt at oplade yderligere 50 elbiler på Reitans område.
 

Patenteret montagesystem

Ifølge direktør Ole Knudsen skyldes det særligt én faktor, at Phønix Tag Energi blev valgt til den omfattende REMA 1000 opgave, nemlig det patenterede montagesystem PWP.

”Hos Amatech Vest opfører vi mange store industribyggerier, hvor tagmembranen er en kritisk faktor, ikke mindst hvis der indgår køl eller frys i bygningen. Her er PWP-montagen perfekt, fordi vi takket være de limede paneler undgår at gennembryde membranen,” fortæller Ole Knudsen.

Ud over en tæt tagmembran fremhæver han den lave vægt, som er endnu en positiv konsekvens af PWP-systemet.

”Takket være PWP-montagen opnår vi en vægt for hele anlægget på bare 13 kg/m2. Dermed kan vi i langt de fleste tilfælde holde os inden for en bygnings maksimale installationsvægt på typisk 20 kg/m2, også når vi har monteret ventilation, lysinstallationer og eventuelle øvrige installationer på taget.” Ole Knudsen forklarer videre, at det tit og ofte vil have voldsomme konsekvenser for byggeomkostningerne, hvis man på grund af et solcelleanlæg overskrider den maksimale installationsvægt. Det vil nemlig gøre det nødvendigt at styrke hele bygningens konstruktion.
 

Solceller Rema 1000
Solceller Rema 1000
Solceller Rema 1000

Flere solcelleanlæg på tegnebrættet

Et af Danmarks hidtil største tagbaserede solcelleanlæg på REMA 1000s nye lager- og terminalbygninger blev indviet den 27. maj 2022. Og allerede nu er REMA 1000 i dialog med Amatech Vest om yderligere anlæg på centrallagerets resterende tagareal. En udvidelse, der til Morten Elsborgs store glæde kommer til at give endnu mere travlhed for ham og kollegerne hos Phønix Tag Energi.

”Anlægget hos Reitan har været en virkelig spændende opgave, ikke mindst på grund af de udfordringer, et projekt af den her størrelse og så tilmed i 36 meters højde helt naturligt byder på,” siger salgschefen og tilføjer: ”Så vi vil absolut glæde os til at bidrage med flere kapitler til den solstrålehistorie, Amatech Vest og REMA 1000 allerede har taget hul på.”