Case: Sekura Cabins

Sekura Cabins
04-06-2021

Topmoderne solcelleanlæg på taget af nyopført fabriks- og administrationsbygning styrker både bundlinjen og den grønne samvittighed

Da Sekura Cabins satte gang i projekteringen af en 17.500 kvadratmeter stor fabriks- og administrationsbygning, kiggede man på bygningsreglementets energirammer – og besluttede så at sigte højere på miljøets vegne. Valget faldt derfor på et solcelleanlæg, der producerer 15 gange den krævede mængde grøn energi.

Sekura Cabins holder til lige syd for Randers. Virksomheden, der er etableret i 1957, fremstiller kundetilpassede sikkerhedskabiner til entreprenørmaskiner, fortrinsvis til brug inden for skovdrift og minedrift. Siden foråret 2017 har Sekura Cabins været ejet af de to hollandske kapitalfonde Foreman Capital og Standard Investment, og både den danske ledelse og de hollandske ejere bekender sig i høj grad til den grønne agenda. Derfor var det også helt naturligt, at man i forbindelse med en storstilet vækstplan og den tilhørende etablering af ny fabrik og administration stillede skarpt på virksomhedens nettoenergiforbrug.

Unik samarbejdskultur

Den 17.500 kvadratmeter store bygning er opført med DS Flexhal som totalentreprenør og med Phønix Tag Århus og Phønix Tag Energi som samlet underentreprenør på tagløsning og solcelleanlæg. 

Gennem flere år har den nordjyske byggevirksomhed manifesteret sig som en af landets absolut førende, når det gælder store produktions-, lager- og logistikhaller med eller uden tilhørende administrationsfaciliteter. En position, der er skabt på erfaring, kompetencer og et effektivt byggekoncept udviklet af DS Flexhal selv. Hertil kommer en faktor, som ifølge direktør Kim Slavensky fra Phønix Tag Århus har stor betydning.

”DS Flexhal har været utroligt dygtige til at opbygge en unik samarbejdskultur, hvor alle optimerer for hinanden på tværs af faggrupper, og hvor kommandovejen er både kort og effektiv,” siger han og tilføjer: ”Der er samtidig en høj grad af loyalitet over for fagentreprenørerne, som derfor også efterhånden kommer til at fungere som en stor familie ude på byggepladserne. Resultatet er, at vi stort set aldrig oplever konflikter på DS Flexhals pladser, men derimod igen og igen indgår i velfungerende og effektive projekter.”

Kim Slavensky fortæller, at også Sekura Cabins-byggeriet ved Randers har været en smidig og effektiv proces. Til de 17.500 kvadratmeter fladt tag har Phønix Tag Århus leveret og monteret de underliggende trapezstålplader, tagisolering, ovenlysvinduer med indbygget brandventilation samt selve tagdækningen i form af dampspærre og overpap.

Grøn strøm til overmål

Da entreprisen var landet hos DS Flexhal, blev Phønix Tag Århus og Phønix Tag Energi inviteret til et indledende møde med både bygherre og totalentreprenøren. Mødet blev holdt i en skurvogn på den bare mark, hvor fabriks- og administrationsbygningen skulle opføres, og allerede på dette første møde stod det klart, at Sekura Cabins som nævnt tidligere i artiklen ønskede at tænke hensynet til klima og miljø ind i det nye byggeri. 

Virksomheden har opstillet en række ambitiøse bæredygtighedsmål, som bl.a. omfatter en reduktion af elforbruget med 20 procent og af varmeforbruget med 45 procent. Det var derfor helt i ledelsens ånd at tænke solenergi ind i stor skala.

Projektsælger Leo Elling Rasmussen fra Phønix Tag Energi fortæller, at man på mødet i skurvognen kiggede på energirammerne og på den baggrund lavede de første beregninger på et solcelleanlæg, der kunne opfylde bygningsreglementets krav.

”Nu bygger DS Flexhal jo nogle ret gode haller,” fastslår han med et skævt smil. ”Det viste sig da også hurtigt i projekteringsfasen, at behovet for solceller faktisk ikke var særlig stort, hvis vi alene tog afsæt i bygningsreglementet.” Phønix Tag Energi blev derfor bedt om at lave beregninger på et anlæg, der kunne dække en større andel af energiforbruget end krævet i den gældende energiramme. Og efter en lang række beregningsforslag endte Sekura Cabins med at vælge et solcelleanlæg på hele 121 kWp, hvilket er 15 gange større end krævet.

Det valgte anlæg forventes at levere minimum 100.000 kWh/år. Dermed er solcelleanlægget i stand til at dække det fulde strømforbrug i Sekura Cabins’ administration. Ifølge Leo Elling Rasmussen vil der tilmed være dage, hvor solcellerne på taget producerer mere strøm, end Sekura Cabins selv kan forbruge. På solrige dage og særligt i weekenderne kan der således blive tale om at lede en ikke ubetydelig overskudsproduktion af solstrøm direkte ud i det offentlige elnet. Her vil den bidrage til at øge andelen af grøn strøm til glæde for hele Danmark.

Højteknologiske solcellepaneler
Selvom solanlægget på Sekura Cabins-bygningen producerer store mængder strøm, fylder det kun 583 kvadratmeter. Det svarer til rundt regnet 3 procent af den samlede tagflade.

Når det er muligt at producere så meget grøn energi pr. kvadratmeter, hænger det ifølge Leo Elling Rasmussen sammen med, at Sekura Cabins har valgt en ny og særligt højtydende type solpaneler.

”De 268 paneler i det her topmoderne anlæg leverer hver 450 Watt Peak, hvilket er betragteligt mere end et standardpanel,” forklarer han og uddyber: ”Med 17.500 kvadratmeter tag var der i sagens natur rigelig plads til at dække et større areal med en lavereydende og billigere type panel. Ikke desto mindre giver det rigtig god mening at optimere på samtlige parametre, og derfor endte vi med de her paneler, der er opbygget omkring den nyeste solcelleteknologi kaldet half-cut.”

Leo Elling Rasmussen forklarer, at betegnelsen ”half-cut” refererer til, at hver af de 72 solceller i et panel er reduceret til halv størrelse. Det giver med andre ord plads til 144 celler i hvert panel, hvormed der opnås en væsentligt højere ydelse pr. kvadratmeter.

Grøn tendens i byggeriet

Hos DS Flexhal ser projektchef Peter Stounberg en klar tendens i valget af større og mere effektive solcelleanlæg på totalentreprenørens mange byggerier.

”Anlægget hos Sekura Cabins i Randers er indtil videre det største, jeg har været med til at få installeret på et byggeri,” siger han og forudser, at der vil komme både flere og endnu større solcelleanlæg i fremtiden. ”Vi ser i øjeblikket en tendens til, at bygherrerne gerne vil tænke bæredygtigt og støtte op om FN’s verdensmål. Desværre strander det stadig lidt for ofte på økonomien, men i det her tilfælde landede vi heldigvis på et rigtig fint miks. Samtidig betød valget af de særligt effektive paneler, at vi pladsmæssigt var bedre i stand til at optimere placeringen på taget, så de 268 paneler alle er vinklet mod syd.”

Adspurgt om valget af Phønix Tag Århus og Phønix Tag Energi til at levere den samlede pakke af tagløsning og solcelleanlæg svarer Peter Stounberg:

”Der er flere ting, der gør, at vi har valgt Phønix til efterhånden en del projekter. Helt overordnet er det naturligvis en fordel, at tagløsning og solcelleanlæg leveres som en samlet pakke af en og samme leverandør, både i forhold til processen og ikke mindst i forhold til garantien.”

Peter Stounberg lægger heller ikke skjul på, at han er ret begejstret for det patenterede monteringskoncept PWP, hvor solpanelerne monteres uden at gennembryde tagmembranen. Ifølge projektchefen giver det en væsentligt større chance for at få et tæt tag. Han ser det desuden som en stor fordel, at man med PWP-systemet kan gøre taglægningen helt færdig, inden solcelleanlægget monteres.

Hos Phønix Tag Århus fortæller direktør Kim Slavensky, at PWP-monteringssystemet for nylig har opnået patent i resten af Europa. Han tror derfor på, at tageksperterne fra Phønix Tag Århus og solcelleeksperterne fra Phønix Tag Energi inden længe vil begynde at levere komplette løsninger som den til Sekura Cabins andre steder i Europa.

”Jeg er overbevist om, at kombinationen af et øget fokus på bæredygtig energi og en samlet produktløsning med lav vægt og høj effekt bliver nøglen til et nyt, spændende kapitel for vores to virksomheder,” siger han.

Syd for Randers er DS Flexhal ved at lægge sidste hånd på det store fabriks- og administrationsbyggeri for Sekura Cabins. Installatørerne fra lokale John Drejer A/S har allerede koblet solcelleanlæggets invertere på elnettet, og den 1. juni 2021 kan entreprenørfirmet helt i tråd med tidsplanen aflevere det færdige projekt til bygherren. 

Forhåbentlig på en dag med masser af solskin …